มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

      ปิดความเห็น บน มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสริมงาม  พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เขต 2 และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสริมงาม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2564   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ นายจันทร์ติ๊บ  คำปน บ้านสบเสริม  นายอนุกูล  จอมใจ  บ้านทุ่งต๋ำ  นายสมบูรณ์  ประทุม บ้านนาเอี้ยง ตำบลเสริมกลาง  นางพร  ถาเอี้ยง  บ้านมั่ว  เด็กชายบุญชกร  บุญชุม บ้านทุ่งงามพัฒนา และ นางใบ  ภูสิทธิกุล บ้านนาบอน ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ดูเพิ่มเติม