พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน ในการจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างเทศบาลตำบลเสริมงาม และผู้นำชุมชน

      ปิดความเห็น บน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน ในการจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างเทศบาลตำบลเสริมงาม และผู้นำชุมชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเสริมงาม จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน ในการจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างเทศบาลตำบลเสริมงาม และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม ทั้ง 12 หมู่บ้าน โดยมี นายนเรศวร์ฤทธิ์  อุบลศรี นายอำเภอเสริมงาม เป็นประธานพิธีเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน  พร้อมด้วยนายธวัช แก้วบุญเรือง ท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม นายชัยยา  ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม และผู้นำชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม