พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปาง

      ปิดความเห็น บน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปาง

นายชัยยา  ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปางและ ผู้บริหารหรือผู้แทน อปท.ในจังหวัดลำปาง ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง ชั้น 1  โดยมีนายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปาง และ นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นพยาน  ดูเพิ่มเติม