ประชุมการเตรียมนำเสนอหลักสูตร “เมืองเสริมอยู่ดีมีสุข พึ่งพาอาศัยแบบพี่แบบน้อง”

      ปิดความเห็น บน ประชุมการเตรียมนำเสนอหลักสูตร “เมืองเสริมอยู่ดีมีสุข พึ่งพาอาศัยแบบพี่แบบน้อง”

นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานพิธีเปิดในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมนำเสนอหลักสูตร “เมืองเสริมอยู่ดีมีสุข พึ่งพาอาศัยแบบพี่แบบน้อง” ในวันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564  โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางเป็นสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือ   ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการแก่ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค)   เทศบาลตำบลเสริมงามได้ให้คำแนะนำในการเตรียมนำเสนอหลักสูตร “เมืองเสริมอยู่ดีมีสุข พึ่งพาอาศัยแบบพี่แบบน้อง”  และในที่ประชุมได้รักษาตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสริมงาม   ดูเพิ่มเติม