ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

      ปิดความเห็น บน ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

นายสุทัศน์ เทพเสาร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงามเขต 1 – 2 ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อโอนลดงบประมาณโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ และข้อราชการต่างๆ ในวันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม   ดูเพิ่มเติม