ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

นายกฤษดา บุญสูง ประธานสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันอังคาร ที่  29  ธันวาคม  2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม