ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

นายกฤษดา บุญสูง ประธานสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม