ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

นายกฤษดา บุญสูง ประธานสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันพุธ ที่  23 กันยายน 2563 เวลา 14.00    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม