ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

นายกฤษดา บุญสูง ประธานสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันพุธ ที่  9 กันยายน 2563 เวลา 14.00    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม