ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

      ปิดความเห็น บน ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

นายสุทัศน์  เทพเสาร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  โดยมี ผู้กำกับการตำรวจภูธรเสริมงาม ท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม ผู้นำชุมชน   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมสภาฯ เพื่อให้นายสมอาจ  สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม  ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ    ในวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม