ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปีการศึกษา 2564

      ปิดความเห็น บน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปีการศึกษา 2564

นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลตำบลเสริมงาม พร้อมด้วย นายชาญ  สัตตรัตนขจร รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร คณะสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะครู  โดยมีการประชุมการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  เวลา 09.00 น.  และอนุบาลปีที่  3 เวลา 10.30 น. ในวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564  เพื่อรักษาตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม