ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปีการศึกษา 2564

      ปิดความเห็น บน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปีการศึกษา 2564

นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสริมงาม พร้อมด้วย นายชาญ  สัตตรัตนขจร รองนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร คณะสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะครู  โดยมีการประชุมการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ระดับเตรียมอนุบาลปีที่ 1-2  เวลา 13.00 น.  และเตรียมอนุบาลปีที่  3-4 เวลา 14.30 น.  ในวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564  เพื่อรักษาตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) อย่างเคร่งครัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติม