ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเสริมงาม ครั้งที่ 3/2563

      ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเสริมงาม ครั้งที่ 3/2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเสริมงาม จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ครั้งที่ 3 / 2563  โดยมีนายชัยยา  ลาดปาละ  นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเสริมงาม  พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีจำรูญ กุญชรโพธิ์สกุล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม