ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม