ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป(คนงานทั่วไป) เทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป(คนงานทั่วไป) เทศบาลตำบลเสริมงาม

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป(คนงานทั่วไป) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม