ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป) ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป) ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป) ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม