ประกาศ เรื่อง รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสริมงาม ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสริมงาม ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสริมงาม ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
***สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม ชั้น 2 ตั้งแต่ 17 – 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 .-12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 05428 6009 ต่อ 101