ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวง ม.8 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวง ม.8 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวง ม.8 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม