ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองห้วยหลวง ข้างบ้านเลขที่ 141 (นายชาญ สัตตรัตนขจร) บ้านดอนงาม ม.8 ต.ทุ่งงงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองห้วยหลวง ข้างบ้านเลขที่ 141 (นายชาญ สัตตรัตนขจร) บ้านดอนงาม ม.8 ต.ทุ่งงงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองห้วยหลวง ข้างบ้านเลขที่ 141 (นายชาญ สัตตรัตนขจร) บ้านดอนงาม ม.8 ต.ทุ่งงงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม