ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ CPU หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0138 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ CPU หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0138 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ CPU หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0138 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม