ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมือทุ่งดินต่ำ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณที่ นายลอง ไชยเมืองชื่น บ้านศรีลังกา ม.5 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมือทุ่งดินต่ำ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณที่ นายลอง ไชยเมืองชื่น บ้านศรีลังกา ม.5 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมือทุ่งดินต่ำ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณที่นายลอง ไชยเมืองชื่น บ้านศรีลังกา ม.5 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม