ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลาะลำน้ำแม่เสริม จุดที่ 1 บริเวณหัวสะพานประปาต้นผึ้ง ม.7 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลาะลำน้ำแม่เสริม จุดที่ 1 บริเวณหัวสะพานประปาต้นผึ้ง ม.7 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลาะลำน้ำแม่เสริม จุดที่ 1 บริเวณหัวสะพานประปาต้นผึ้ง ม.7 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม