ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานออกกำลังกายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบอน หมุ่ที่ 2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานออกกำลังกายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบอน หมุ่ที่ 2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานออกกำลังกายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบอน หมุ่ที่ 2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม