ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะน้ำบาดาลบริเวณที่สาธารณะ (สระกรมพัฒนาที่ดินตรงข้ามบ่อขยะ) พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านดอนแก้ว ม.6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะน้ำบาดาลบริเวณที่สาธารณะ (สระกรมพัฒนาที่ดินตรงข้ามบ่อขยะ) พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านดอนแก้ว ม.6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ เทศบาลตำบลเสริมงาม  เรื่อง  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะน้ำบาดาลบริเวณที่สาธารณะ (สระกรมพัฒนาที่ดินตรงข้ามบ่อขยะ) พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านดอนแก้ว ม.6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม