ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกครัว จำนวน 3 เครื่อง (ครุภัณฑ์การเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกครัว จำนวน 3 เครื่อง (ครุภัณฑ์การเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกครัว จำนวน 3 เครื่อง (ครุภัณฑ์การเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม