ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. (เลียบทางหลวง หมายเลข 1274) บ้านทุ่งงามพัฒนา ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการสเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. (เลียบทางหลวง หมายเลข 1274) บ้านทุ่งงามพัฒนา ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ผู้ชนะการสเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. (เลียบทางหลวง หมายเลข 1274) บ้านทุ่งงามพัฒนา ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม