ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลเสริมงามงาม ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ เทศบาลตำบล ประเภททั่วไป ได้รับรางวัล 1 ล้านบาท  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม