ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2564 (รายชื่อความพิการที่มาลงทะเบียนในเดือนกันยายน 2563)

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2564 (รายชื่อความพิการที่มาลงทะเบียนในเดือนกันยายน 2563)

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2564  (รายชื่อความพิการที่มาลงทะเบียนในเดือนกันยายน 2563)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม