ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเสริมงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเสริมงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเสริมงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม