ประกาศ รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสริมงาม จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล 2. พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป(ปฎิบัติงานพัสดุและทรัพย์สิน)

      ปิดความเห็น บน ประกาศ รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสริมงาม จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล 2. พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป(ปฎิบัติงานพัสดุและทรัพย์สิน)

ประกาศ รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสริมงาม จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล 2. พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป(ปฎิบัติงานพัสดุและทรัพย์สิน) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัคร 5-18 พ.ย. 63 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ในเวลาราชการ