ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เป็นเงิน 8,280 บาท)

      ปิดความเห็น บน ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เป็นเงิน 8,280 บาท)

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เป็นเงิน 8,280 บาท) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม