ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณข้างบ้านนางดี สอนพรหม บ้านศรีลังกา ม.5 ต.เสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณข้างบ้านนางดี สอนพรหม บ้านศรีลังกา ม.5 ต.เสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณข้างบ้านนางดี  สอนพรหม บ้านศรีลังกา ม.5 ต.เสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม