ประกาศเรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และ นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา)

      ปิดความเห็น บน ประกาศเรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และ นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา)

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง(ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และ นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม