ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงามเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (กองคลัง)

      ปิดความเห็น บน ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงามเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (กองคลัง)

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงามเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง