ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเสริมงาม จังหวัดลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

      ปิดความเห็น บน ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเสริมงาม จังหวัดลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเสริมงาม จังหวัดลำปาง  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม