ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เขตเลือกตั้งที่ 1 และ เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ.4/5)

      ปิดความเห็น บน ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เขตเลือกตั้งที่ 1 และ เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ.4/5)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เขตเลือกตั้งที่ 1 และ เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ.4/5)
* เขตเลือกตั้งที่ 1 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
* เขตเลือกตั้งที่ 2 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม