ประกาศงดใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลเสริมงาม ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)

      ปิดความเห็น บน ประกาศงดใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลเสริมงาม ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม ลงพื้นที่ ติดป้าย งดใช้สถานที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม บ้านดอนแก้ว หมู่ 6 ตำบล ทุ่งงาม ในวัน พุธ ที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามคำสั่งของจังหวัดลำปาง จึงขอความร่วมมือประชาชนงดใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 เมษายน 2563 ดูเพิ่มเติม