บรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน บรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม

เทศบาลตำบลเสริมงาม ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงามเป็นวันแรก บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเทศบาลตำบลเสริมงามได้รักษามาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(Covid-19) อย่างเคร่งครัด อนุญาตให้เฉพาะตัวผู้สมัครเข้าไปในบริเวณการรับสมัครเท่านั้น ส่วนผู้สนับสนุนหรือกองเชียร์ของผู้สมัคร และประชาชนทั่วไป เทศบาลตำบลเสริมงาม ได้จัดเตรียมพื้นที่รับรองอย่างเป็นสัดส่วนและมีมาตรการคัดกรองอย่างเคร่งครัด ดูเพิ่มเติม