เทศบาลตำบลเสริมงาม เข้ารับรางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่น สาขานวัตกรรมการเข้าถึงผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสและรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ สาขานวัตกรรมการเข้าถึงผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงาม เข้ารับรางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่น สาขานวัตกรรมการเข้าถึงผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสและรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ สาขานวัตกรรมการเข้าถึงผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เข้ารับรางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่น สาขานวัตกรรมการเข้าถึงผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสและรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ สาขานวัตกรรมการเข้าถึงผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส พร้อมด้วยทีมงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลเสริมงาม โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี / สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคม เพื่อการพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง อารียา โรงแรม เอเชียแอร์ฟอร์ต ดูเพิ่มเติม