ต้อนรับการคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารตำบลทุ่งปี้ จังหวัดเชียงใหม่

      ปิดความเห็น บน ต้อนรับการคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารตำบลทุ่งปี้ จังหวัดเชียงใหม่

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารตำบลทุ่งปี้ ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่และทีมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญผู้สูงอายุ จำนวน 30 คน ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 ตามโปรแกรม HMF จำนวน 3 ชั่วโมง เรียนรู้จากคลิปและเครื่องมือICF และUD ลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ สรุปผลเพื่อนำไปใช้งานพื้นที่  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม