ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาบอน ม.2 ต.ท่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

      ปิดความเห็น บน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาบอน ม.2 ต.ท่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาบอน ม.2 ต.ท่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม