ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลเสริมงาม

เทศบาลตำบลเสริมงามได้ให้การต้อนรับ นายธวัช แก้วบุญเรือง ท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม เข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะหารือข้อราชการต่างๆกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ในวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 ดูเพิ่มเติม