ตรวจเยี่ยมตลาดในเขตเทศบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

      ปิดความเห็น บน ตรวจเยี่ยมตลาดในเขตเทศบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นางชฎาพร เสาร์เจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษารักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม ร่วมกับนายอำเภอเสริมงาม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดเช้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  ในวันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564   ณ ตลาดเช้าทุ่งงามหลวง หมู่ 3 ตำบลทุ่งงาม  อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ดูเพิ่มเติม