จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ

      ปิดความเห็น บน จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ในวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ดูเพิ่มเติม