แผนการจัดซื้อจดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563)   ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)   ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)   ดาวน์โหลด

ประกาศ เทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ดาวน์โหลด
(14 พ.ย.61)

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562)   ดาวน์โหลด

ประกาศ เทศบาลตำบลเสริมงาม  การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562  ดาวน์โหลด 

ประกาศ เทศบาลตำบลเสริมงาม  การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561     ดาวน์โหลด   

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และรายละเอียดประกาศเผยแพร่   ดาวน์โหลด

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  (เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)              ดาวน์โหลด

1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์       ดาวน์โหลด
(พร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

2 ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ปี 61        ดาวน์โหลด