จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2564 อัตราภาษีป้าย (กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563)

      ปิดความเห็น บน จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2564 อัตราภาษีป้าย (กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563)

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำเดือนกันยายน 2564 อัตราภาษีป้าย (กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563)