ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปเลือกตั้งนายก อบจ.ลำปาง

      ปิดความเห็น บน ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปเลือกตั้งนายก อบจ.ลำปาง

เทศบาลตำบลเสริมงาม ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปเลือกตั้งนายก อบจ.ลำปาง