ขอความร่วมมือ ประชาชนในพื้นที่อำเภอเสริมงามสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถนที่พำนัก หรือในที่สาธารณะ

      ปิดความเห็น บน ขอความร่วมมือ ประชาชนในพื้นที่อำเภอเสริมงามสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถนที่พำนัก หรือในที่สาธารณะ

ขอความร่วมมือ ประชาชนในพื้นที่อำเภอเสริมงามสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถนที่พำนัก หรือในที่สาธารณะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม