กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม

นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564  พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม หัวหน้าฝ่ายปกครอง  คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมในพิธี  เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู  ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม