กิจกรรมวันลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสริมงามและโรงเรียนเทศบาลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสริมงามและโรงเรียนเทศบาลเสริมงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสริมงามและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเสริมงาม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง  ให้เด็กเล็กเรียนรู้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน โดยให้เด็กร่วมกันทำกระทง และลอยกระทง เนื่องในโอกาสประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ดูเพิ่มเติม